cz sk

Pravidla hry

Hráč, který je na řadě, hodí hracími kostkami a sveze se příslušným počtem zastávek (na jedné zastávce může stát více hráčů současně). Zastávka, na které hráč zastaví, mu určuje, co musí / může udělat. Pokud hráč vystoupí na zastávce, kterou
(1) nevlastní žádný ze spoluhráčů, může si ji koupit.
(2) vlastní některý ze spoluhráčů, musí zaplatit jízdné.
(3) sám vlastní, může si ji vylepšit.

Přechod přes počáteční zastávku Mifkova

Vždy, když hráč projde, nebo vystoupí na zastávce Mifkova, dostane dotaci z fondů - 10 000 korun.

Nákup zastávek

Pokud hráč vystoupí na zastávce, kterou ještě nikdo nevlastní, má možnost si ji koupit (pokud má na to finance) a stát se jejím vlastníkem (správcem).

Vlastnictví zastávek

Vlastník zastávky (správce) je oprávněn vybírat jízdné od ostatních spoluhráčů, kteří na zastávce vystoupili. Cestující musí tyto poplatky zaplatit.

Vylepšení zastávek

Vlastník (správce) zastávky nevybírá jízdné od sebe. Pokud hráč vystoupí na zastávce, kterou vlastní, může si ji vylepšit. Vylepšení zastávky je zpoplatněno částkou shodnou s pořizovací cenou zastávky a opravňuje majitele vybírat vyšší jízdné od spoluhráčů, kteří na zastávce vystupují.

Insolventnost

brnopoly insolventnost

Pokud hráč nemá dostatek financí na uhrazení cestovních nákladů, stává se insolventním a ve hře končí (zastávky, které vlastnil insolventní hráč, se dají opět koupit ostatními hráči, pokud na nich vystoupí od okamžiku, kdy se jejich majitel stal insolventním). Poškozený hráč (majitel zastávky, která způsobila druhému hráči insolventnost) nemá nárok na vymáhání ušlého zisku - každý hráč má právo na jednu bezplatnou jízdu (poslední, která způsobí jeho insolventnost).

Cestování "načerno"

Cestování "načerno" I když v realitě je to běžný jev, v BRNOPolích není možné cestovat načerno (bez uhrazení cestovních nákladů). Jediné bezplatné vystoupení na zastávce, kterou vlastní spoluhráč, se stává zároveň i posledním vystoupením daného hráče v dané hře. Rovněž není možné spoluhráči odpustit jízdné, příp. požadovat nižší jízdné. Rovněž není dovoleno jako kompenzaci nabízet jiné zastávky nebo nabízet a uzavírat "dohody o neplacení".

Zdržování ve hře

Každý hráč má na odehrání svého tahu 10 minut. V případě, že svůj tah neodehraje do tohoto časového limitu, můž být (ale nemusí) být vyhozen ze hry kterýmkoliv spoluhráčům. Takto vyhozen (vykopnut) hráč se stává okamžitě úpadku a všechny jeho zastávky se stanou opět volnými a leckterý ze spoluhráčů si je může koupit, pokud na nich v budoucnu bude vystupovat.

Výhra

Poslední hráč ve hře se stává vítězem hry a automaticky získává tolik kilo banánů, kolik hráčů porazil. Banány slouží jako platidlo, kterým se dá zaplatit za registraci do turnaje.

Časové omezení hry

BRNOPoly nejsou časově omezené. Jediné časové omezení, které má hráč ve hře, spočívá v časovém intervalu 10 minut na odehrání tahu.