cz sk

BRNOPoly logo

Hra ve stručnosti

BRNOPoly je společenská hra, kde se nakupují jednotlivé zastávky městské hromadné dopravy v Brně. Cílem hry je získat majetek co možná největší hodnoty a přimět ostatní spoluhráče, aby se stali insolventními. Hra začíná na startu (zastávka Mifková, směr Nový Lískovec), odkud každý hráč postupně cestuje svojí figurkou tolik zastávek, kolik mu určuje hrací kostka, kterou hodil. Pokud vystoupí na zastávce, kterou nevlastní žádný hráč, může si ji koupit. Hráči vlastnící jednotlivé zastávky jsou oprávněni vybírat jízdné od spoluhráčů, kteří na jejich zastávkách během hry vystoupili. Hráč si může zastávku, kterou vlastní, vylepšit při opětovném vystoupení na ní, čímž se automaticky zvýší výška jízdného, které je oprávněn požadovat od spoluhráče.

Cíl hry

Cílem hry je zůstat jediným hráčem ve hře a donutit ostatní hráče, aby se stali insolventními.