cz sk

BRNOPoly logo

Hra v stručnosti

BRNOPoly je spoločenská hra, kde sa nakupujú jednotlivé zastávky mestskej hromadnej dopravy v Brne. Cieľom hry je získať majetok čo možno najväčšej hodnoty a prinútiť ostatných spoluhráčov, aby sa stali insolventnými. Hra sa začína na štarte (zastávka Mifkova, smer Nový Lískovec), odkiaľ každý hráč postupne cestuje svojou figúrkou toľko zastávok, koľko mu určuje hracia kocka, ktorou hodil. Ak vystúpi na zastávke, ktorú nevlastní žiadny hráč, môže si ju kúpiť. Hráči vlastniaci jednotlivé zastávky sú oprávnený vyberať cestovné od spoluhráčov, ktorí na ich zastávkach počas hry vystúpili. Hráč si môže zastávku, ktorú vlastní, vylepšiť pri opätovnom vystúpení na nej, čím sa automaticky zvýši výška cestovného, ktoré je oprávnený požadovať od spoluhráčov.

Cieľ hry

Cieľom hry je ostať jediným hráčom v hre a donútiť ostatných hráčov, aby sa stali insolventnými.